Soi cầu bạch thủ - TK cầu XSMB - Cầu miền Bắc

Soi cầu XSMB hôm nay
+ Biên độ 3 ngày
 • 11
 • 11
 • 12
 • 13
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 21
 • 23
 • 28
 • 33
 • 36
 • 39
 • 40
 • 41
 • 41
 • 43
 • 43
 • 45
 • 47
 • 47
 • 54
 • 57
 • 58
 • 58
 • 60
 • 61
 • 61
 • 61
 • 63
 • 67
 • 67
 • 68
 • 71
 • 72
 • 73
 • 73
 • 77
 • 77
 • 78
 • 78
 • 80
 • 81
 • 81
 • 83
 • 83
 • 83
 • 84
 • 84
 • 84
 • 85
 • 87
 • 87
 • 89
 • 89
 • 90
 • 90
 • 91
 • 91
 • 91
 • 91
 • 91
 • 91
 • 92
 • 93
 • 93
 • 93
 • 93
 • 93
 • 93
 • 93
 • 94
 • 97
 • 97
 • 98
 • 99

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình

1. Kết quả XSMB ngày 28-1-2023

ĐB 87219
G1 88795
G2 61887 71870
G3 36399 99176 44895 48144 89665 83781
G4 1226 3681 3051 3591
G5 1368 8512 0613 9140 8974 7483
G6 313 104 436
G7 30 87 80 75
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1
1 9,2,3,3 6 5,8
2 6 7 0,6,4,5
3 6,0 8 7,1,1,3,7,0
4 4,0 9 5,9,5,1

2. Kết quả XSMB ngày 27-1-2023

ĐB 72859
G1 84970
G2 22948 27905
G3 68839 72151 45870 16675 45622 30683
G4 5687 8094 1582 5288
G5 9289 6626 4652 3120 7508 5479
G6 166 101 463
G7 93 42 35 69
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8,1 5 9,1,2
1 - 6 6,3,9
2 2,6,0 7 0,0,5,9
3 9,5 8 3,7,2,8,9
4 8,2 9 4,3

3. Kết quả XSMB ngày 26-1-2023

ĐB 34164
G1 21642
G2 85331 53702
G3 36678 49662 96488 70757 21183 72285
G4 2204 4344 9025 9940
G5 3753 4608 9088 7731 5934 6916
G6 100 874 364
G7 32 60 46 20
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,8,0 5 7,3
1 6 6 4,2,4,0
2 5,0 7 8,4
3 1,1,4,2 8 8,3,5,8
4 2,4,0,6 9 -

4. Kết quả XSMB ngày 25-1-2023

ĐB 52371
G1 45082
G2 87473 55003
G3 44656 18647 37207 71263 51955 58209
G4 7943 2928 1910 4411
G5 4148 0340 5084 5712 7654 1849
G6 083 687 637
G7 07 18 29 55
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7,9,7 5 6,5,4,5
1 0,1,2,8 6 3
2 8,9 7 1,3
3 7 8 2,4,3,7
4 7,3,8,0,9 9 -

9. Kết quả XSMB ngày 20-1-2023

ĐB 91869
G1 62613
G2 89561 17438
G3 79710 68693 48902 08300 92038 67549
G4 2455 1085 3800 5406
G5 1138 8058 3367 2046 1602 0067
G6 216 832 186
G7 18 36 82 59
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,0,6,2 5 5,8,9
1 3,0,6,8 6 9,1,7,7
2 - 7 -
3 8,8,8,2,6 8 5,6,2
4 9,6 9 3

10. Kết quả XSMB ngày 19-1-2023

ĐB 62857
G1 24246
G2 65122 22745
G3 90440 33540 05110 78018 71497 53655
G4 1463 1863 4482 5932
G5 2342 9101 9125 9116 9435 9550
G6 915 320 074
G7 26 23 57 96
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,5,0,7
1 0,8,6,5 6 3,3
2 2,5,0,6,3 7 4
3 2,5 8 2
4 6,5,0,0,2 9 7,6

11. Kết quả XSMB ngày 18-1-2023

ĐB 45282
G1 76552
G2 51893 50516
G3 92764 68866 66740 51752 37335 04030
G4 3342 4405 7005 3904
G5 3556 7580 0501 2381 4260 3127
G6 926 295 635
G7 69 04 35 86
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,4,1,4 5 2,2,6
1 6 6 4,6,0,9
2 7,6 7 -
3 5,0,5,5 8 2,0,1,6
4 0,2 9 3,5
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top
cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin